Introduksjon

MANGE FØDT MELLOM 1973 OG 1976 (I TILLEGG TIL FLERE MILITÆR-REKRUTTER) ER BLITT SYKE ETTER Å HA DELTATT I VAKSINEFORSØKET MOT SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE SOM BLE GJENNOMFØRT FRA 1988 TIL 1994

Vi krever at regjeringen oppretter en uavhengig gransking av omfanget av skader og senskader hos mennesker som deltok i vaksineforsøket som ble gjennomført fra 1988-1994.

Ingen av de 300-400 av oss som hittil har fremmet krav gjennom Norsk Pasientskadeerstaning har nådd igjennom fordi NPE har satt en grense ved at en burde ha gått til lege senest 8 uker etter sprøyten.

I brosjyren vi fikk utdelt sto det derimot at vi ikke skulle gå til lege med vage symptomer (og at vi skulle få erstatning dersom vi fikk helseplager senere) derfor var det mange som nettopp ikke gjorde det.

Vi krever derfor en granskning uavhenging av tiden det har gått siden sprøytestikket fordi vi erfarer at de fleste som har blitt skadet først har hatt tildels vage symptomer som har utviklet seg til kroniske lidelser over tid, gjerne flere år.

De som er rammet har en del felles symptomer som nedsatt konsentrasjonsevne (hjernetåke), svimmelhet, energisvikt og enten et umettelig søvnbehov eller søvnproblemer. De har gjerne fått en eller flere diagnoser (ofte samtidig) som ME, fibromyalgi, migrene, stoffskifte-problemer, irritabel tarm, leddplager osv. Vi mener ikke at ALLE våre helseplager kan tilskrives vaksinen men at de symptomene og historiene vi har til felles peker på en underliggende og i mange tilfeller utløsende årsak til våre helseproblemer som det bør bli forsket på for å utelukke eller bekrefte våre antagelser.

Folkehelseinstituttet gransket og frikjente seg selv i 2006 etter at saken kom i medias søkelys. Geir Stene-Larsen sa i Dagsrevyen unnskyld til de som ble rammet. Vi mener de ikke alltid holder å bare si unnskyld når du har ødelagt noe. I dette tilfellet uskyldige menneskers helse og dermed liv og karrierer fordi de sa ja til å hjelpe landet sitt når de ble bedt om det.

Du kan støtte oss ved å like facebook-siden vår. Hvis du mener at du er rammet av dette er du velkommen i den lukkede facebook-gruppen vår.

Du kan også donere penger til oss ved hjelp av PayPal:

Donate Button